[THÔNG BÁO] DANH SÁCH ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC

Các đại lý chính thức của game

🔸 Ưu đãi khi nạp qua đại lý có thể xem ở : https://vodaitoithuong.vn/ua-dai-va-phuc-loi-khi-nap-qua-he-thong-dai-ly/
Dưới đây là các đại lý tới thời điểm hiện tại của game. Mọi người xin liên hệ đúng thông tin đại lý để đảm bảo quyền lợi, các trường hợp khác đều là giả mạo hoặc không phải đại lý chính thức đã đăng ký:
1. Đại lý DailyGameVN (Nguyễn Quang Huy):
2. Đại lý Quyền Quyền(Nguyễn Văn Quyền):
3. Đại lý Sơn Lều (Mạc Hồng Sơn):
4. Đại lý Shop Doanh (Nông Văn Doanh):
5. Đại lý Zeni Siêu Rẻ (Đỗ Đình Minh):
6. Đại lý Ngọc Ken (Nguyễn Công Ngọc):

Chúc các Chiến Binh có những trải nghiệm vui vẻ cùng tính năng này !

Đại Thiên Sứ kính bút!

————————————————————————————————

Võ Đài Tối Thượng - Chưa chơi chưa phải fan Manga!

Fanpage: https://www.facebook.com/VoDaiToiThuongOfficial

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/vodaitoithuongofficial

Hướng dẫn game: https://vodaitoithuong.vn

Hỗ trợ khách hàng: https://hotro.vngates.com

One thought on “[THÔNG BÁO] DANH SÁCH ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC

  1. Pingback: [ĐẠI LÝ] ƯU ĐÃI VÀ PHÚC LỢI KHI NẠP QUA HỆ THỐNG ĐẠI LÝ

Comments are closed.

Trung tâm hỗ trợ