[SỰ KIỆN] DÂNG SÍNH LỄ – RƯỚC MỊ NƯƠNG

Cùng Bulma Dâng Sính Lễ Vua Hùng – “Rước” Mỵ Nương.

THỜI GIAN: Từ 10:00 ngày 1/4/2024 – 10:00 ngày 31/5/2024.

👑 NPC SỰ KIỆN: NPC Sứ Giả Sự Kiện Vua Hùng ở Map Tân Thủ (Nhà Bulma).

👑 NGUYÊN LIỆU:
 • Đánh tinh anh, siêu quái, thủ lĩnh: nhận nguyên liệu làm sính lễ: Ngà Voi, Cựa Gà, Hồng Mao.
 • Đánh boss sự kiện “Mỵ Nương”: nhận vật đính ước. Phải mặc Thời Trang Sơn Tinh hoặc Thủy Tinh thì mới nhận được.
👑 TRUY TÌM SÍNH LỄ:
 • Dùng ball hoặc zeni để đổi mâm sính lễ. Sử dụng mâm sính lễ sẽ nhận được thời trang Sơn Tinh hoặc thời trang Thủy Tinh có hạn sử dụng 2 giờ và vật phẩm ngẫu nhiên:

👉 Xu

👉 Đá Tâm Trí

👉 Đá Sức Mạnh

👉 Đá Thời Gian

👉 Đá Không Gian

👉 Đá 6

👉 Đá 7

👉 Đá 8

👉 Đá 9

🎁 ĐỔI QUÀ: Dùng Vật Đính Ước và Zeni để đổi các vật phẩm sau:

 • Thời Trang Đệ Tử
 • Sách Kỹ Năng Đá Gamma Cấp 2
 • Sách Kỹ Năng Đấm Cannon Cấp 2
 • Sách Kỹ Năng Đấm Galick Cấp 2
 • Sách Kỹ Năng Đấm Dragon Cấp 2
 • Sách Kỹ Năng Đá Spirit Cấp 2
 • Sách Kỹ Năng Đấm Final Cấp 2
 • Thẻ Đệ Tử
 • Sách Chiến Đấu Cao Cấp
 • Cải Trang Super 17
📣 CẬP NHẬT MỚI:

👉  Thời Trang Sơn Tinh, Thủy Tinh: Khi chiến binh mặc thời trang Sơn Tinh đánh nhau với Chiến Binh mặc thời trang Thủy Tinh( hoặc ngược lại), sẽ không bị tăng cấp PK, và sẽ cướp được 15 phút sử dụng của đối phương.

👉  Update bộ đồ thiên sứ

👉  Cải Trang mới: Cải Trang Super 17 (Khóa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm hỗ trợ