[HƯỚNG DẪN] TRAIN QUÁI KHÔNG LO TỤT HP, KP

QUOTE TIPS CHO CÁC CHIẾN BINH CÁCH TRAIN QUÁI MÀ KHÔNG GIẢM HP, KP

I. ÉP SAO TRANG BỊ:

  • Tham gia các event Fanpage Võ Đài Tối Thượng để nhận các code miễn phí. Nhập code event và code tân thủ để nhận về đá và xu.
  • Làm nhiệm vụ hằng ngày, train quái, và tham gia các hoạt động để nhận đá
  • Sử dụng Capsule khảm chỉ số phục hồi HP, KP kích ẩn dòng 1 sao 

==> Dùng đá đã train và nhận được tiến hành ép sao và kích ẩn dòng 1 sao

II. SỬ DỤNG ĐÙI GÀ: Các chiến binh sẽ nhận được đùi gà từ các event của Fanpage Võ Đài Tối Thượng và nhận phúc lợi trong game. Sử dụng đùi gà để hồi phục HP, KP.

III. KHẢM PHA LÊ ĐỎ: Chiến binh sẽ nhận được ngẫu nhiên pha lê khi đánh boss Tinh Anh, Thủ Lĩnh. Khảm pha lê đỏ lên trang bị để hồi phục giá trị HP đã tiêu hao khi đánh quái.

III. CỘNG ĐIỂM TIỀM NĂNG: Cộng tiềm năng sức khỏe và năng lượng để tăng HP và KP cho nhân vật.

Chúc các Chiến Binh có những trải nghiệm vui vẻ cùng tính năng này !

Đại Thiên Sứ kính bút!

————————————————————————————————

Võ Đài Tối Thượng - Chưa chơi chưa phải fan Manga!

Fanpage: https://www.facebook.com/VoDaiToiThuongOfficial

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/vodaitoithuongofficial

Hướng dẫn game: https://vodaitoithuong.vn

Hỗ trợ khách hàng: https://hotro.vngates.com

Trung tâm hỗ trợ