[TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC] MÃ BẢO VỆ – MẬT KHẨU CẤP 2

Hệ thống bảo mật ingame

Mã bảo vệ sẽ bảo vệ những thứ sau:

+ Khóa rương

+ Khóa nhân vật, dự phòng

+ Khóa Vũ Trụ

+ Quên Mã: Mã bảo vệ sẽ bị xóa sau 3 ngày kể từ lúc chọn tính năng này

+ Xóa Mã: Mã bảo vệ sẽ bị xóa ngay lập tức

Chúc các Chiến Binh có những trải nghiệm vui vẻ cùng tính năng này !

Đại Thiên Sứ kính bút!

————————————————————————————————

Võ Đài Tối Thượng - Chưa chơi chưa phải fan Manga!

Fanpage: https://www.facebook.com/VoDaiToiThuongOfficial

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/vodaitoithuongofficial

Hướng dẫn game: https://vodaitoithuong.vn

Hỗ trợ khách hàng: https://hotro.vngates.com

Trung tâm hỗ trợ